Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu
 
 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
WORD Toruń Przedmiot działalności Status prawny Struktura organizacyjna Zarządzenia i Regulaminy Rejestry, ewidencje i archiwa Majątek WORD Gospodarka finansowa Obsługa klientów Skargi i wnioski Zamówienia publiczne Raporty Tablica ogłoszeń Kontakt Sekretariat K-PWRBRD Stan prawny Uchwały Kontakt Serwis biuletynu Redakcja Instrukcja obsługi
od: 2008-03-03
suma odsłon: 929804

ostatnia edycja treści:
2024-02-19 13:16:46

Uchwała Nr 5/2010 (22 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego)

UCHWAŁA Nr 5/2010

Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
z dnia 22 czerwca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Na podstawie art. 140h ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z  2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.)


 


uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 1/2010 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w  Bydgoszczy, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wprowadza się następujące zmiany:    1) § 1 otrzymuje brzmienie:


„§ 1. Zatwierdza się kwotę wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w  Bydgoszczy na 2010 rok, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wysokości 1 190 000,00 zł.”

    2) Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

          Przewodniczący K-PWRBRD
                Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki

utworzono: 2011-05-29 18:09 przez: Rafał Oleradzki
wyedytowano: 2011-05-29 18:09 przez: Rafał Oleradzki 
aktywne od dnia: 2011-05-29 18:08
informację wytworzył 2011-05-25 Kucicki Krzysztof
ilość odsłon podstrony: 1945
repozytorium zmian
drukuj  zapisz