Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu
 
 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
WORD Toruń Przedmiot działalności Status prawny Struktura organizacyjna Zarządzenia i Regulaminy Rejestry, ewidencje i archiwa Majątek WORD Gospodarka finansowa Obsługa klientów Skargi i wnioski Zamówienia publiczne Raporty Tablica ogłoszeń Kontakt Sekretariat K-PWRBRD Stan prawny Uchwały Kontakt Serwis biuletynu Redakcja Instrukcja obsługi
od: 2008-03-03
suma odsłon: 965025

ostatnia edycja treści:
2024-05-23 14:41:55

Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu

1.     Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor Ośrodka.
2.     Dyrektor Ośrodka jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa.
3.     Dyrektor Ośrodka reprezentuje go na zewnątrz, realizuje określone w przepisach prawa zadania oraz ponosi odpowiedzialność za ich realizację.
4.     Dyrektor Ośrodka jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu Ośrodka.
5.     Dyrektor Ośrodka tworzy, łączy i znosi Oddziały Terenowe Ośrodka za uprzednią zgodą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6.     Dyrektor Ośrodka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy dla wszystkich pracowników.
7.     Dyrektor Ośrodka działa przy pomocy zastępcy, głównego księgowego, naczelników wydziałów i kierowników działów Ośrodka oraz kierowników oddziałów terenowych, którzy są wobec niego odpowiedzialni za całość spraw objętych ich zakresem działań.
8.     Dyrektor Ośrodka powierza obowiązki Zastępcy Dyrektora po uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa na podstawie umowy o pracę.
9.     Podział działań pomiędzy Dyrektora Ośrodka, jego zastępcę, naczelników wydziałów i kierowników działów Ośrodka oraz kierowników oddziałów terenowych oraz ich zadania, wykonywane z tytułu nadzoru nad działalnością podporządkowanych im komórek organizacyjnych określa Dyrektor Ośrodka w regulaminie organizacyjnym Ośrodka.
10.   Szczegółowy tryb pracy oraz strukturę Ośrodka określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Dyrektora Ośrodka.
11.   Organizację wewnętrzną Ośrodka określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego, ustalający zależność służbową poszczególnych komórek organizacyjnych.

 

utworzono: 2008-11-25 11:21 przez: Rafał Oleradzki
wyedytowano: 2011-05-29 15:12 przez: Rafał Oleradzki 
aktywne od dnia: 2008-11-25 11:21
informację wytworzył 2011-05-25 Lewandowska Dorota
ilość odsłon podstrony: 11976
repozytorium zmian
drukuj  zapisz