Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu
 
 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
WORD Toruń Przedmiot działalności Status prawny Struktura organizacyjna Zarządzenia i Regulaminy Rejestry, ewidencje i archiwa Majątek WORD Gospodarka finansowa Obsługa klientów Skargi i wnioski Zamówienia publiczne Raporty Tablica ogłoszeń Kontakt Sekretariat K-PWRBRD Stan prawny Uchwały Kontakt Serwis biuletynu Redakcja Instrukcja obsługi
od: 2008-03-03
suma odsłon: 965036

ostatnia edycja treści:
2024-05-23 14:41:55

Zarządzenie Nr 100/2020 (16.12.2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)

  Zarządzenie Nr 100/2020

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z dnia 16.12.2020 r.

 w sprawie ustalenia składu osobowego
Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

Na podstawie art. 140g, 140i oraz 140j ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),

zarządza się, co następuje: 

§ 1

Ustala się skład osobowy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 68/2017 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

§ 4

 

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


        Marszałek Województwa
Piotr Całbecki

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2020
z dnia 16.12.2020
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

PEŁNIONA FUNKCJA

1

Piotr Całbecki - Przewodniczący

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2

Mikołaj Bogdanowicz 

Zastępca Przewodniczącego

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

3

Piotr Leciejewski 

Zastępca Przewodniczącego

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy

4

Marek Staszczyk - Sekretarz

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu

5

Zbigniew Sosnowski

Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawiciel Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

6

Mirosław Graczyk

Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego osoba wskazana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

7

 

Zygmunt Borkowski

 

Dyrektor Wydziału Infrastruktury  i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

8

 

Marcin Mroczkowski

 

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

9

 

Sebastian Borowiak

 

Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy

10

Andrzej Madajewski

Specjalista ds. Rekonwersji przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy

11

Wojciech Gliwiński

Starszy Wizytator w  Kujawsko-Pomorskim Kuratorium Oświaty

przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

12

Jarosław Kołtuniak

Starosta Radziejowski przedstawiciel zarządów powiatu województwa kujawsko-pomorskiego

13

Władysław Łukasik

Wójt Gminy Ryńsk przedstawiciel wójtów województwa kujawsko-pomorskiego

14

Sławomir Bogucki

Burmistrz Miasta i  Gminy Piotrków Kujawski przedstawiciel burmistrzów województwa kujawsko-pomorskiego

15

Zdzisław Feit

Komendant Straży Miejskiej w Inowrocławiu przedstawiciel prezydentów miast województwa kujawsko-pomorskiego

16

 

Maciej Zdunowski

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w  Bydgoszczy przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

17

Arkadiusz Piętak

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

18

 

Leszek Nitka

 

Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przedstawiciel ZDW w  Bydgoszczy

19

Krzysztof Kucicki

Naczelnik Wydziału Edukacji Komunikacyjnej i  BRD w WORD w Toruniu przedstawiciel wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego województwa kujawsko-pomorskiego

20

 

Mariusz Kalkiewicz

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w  Chełmnie przedstawiciel zarządów dróg powiatowych

21

Tomasz Moraczewski

Prezes Portu Lotniczego S.A. w Bydgoszczy osoba wskazana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

22

Krzysztof Tadrzak

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy osoba wskazana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

23

Stanisław Pawlak

Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego osoba wskazana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

24

Grzegorz Piątek

Naczelnik Wydziału Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Departamencie Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego osoba wskazana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

25

Tomasz Grendzicki

Główny Specjalista w  Departamencie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego osoba wskazana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

26

 

 

Paulina Olenkowicz-Trempała

 

 

Pracownik naukowy Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy osoba wskazana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

27

 

Damian Iwanowicz

 

Pracownik naukowy Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy osoba wskazana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

28

 

Benedykt Partyka

 

Prezes Zarządu Krajowego Forum Samorządowego osoba wskazana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

29

Andrzej Woźniak

Prezydent Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej osoba wskazana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

30

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń osoba wskazana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

utworzono: 2021-07-08 13:37 przez: Rafał Oleradzki
wyedytowano: 2021-07-09 07:52 przez: Rafał Oleradzki 
aktywne od dnia: 2021-07-08 13:37
ilość odsłon podstrony: 781
repozytorium zmian
drukuj  zapisz