Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu
 
 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
WORD Toruń Przedmiot działalności Status prawny Struktura organizacyjna Zarządzenia i Regulaminy Rejestry, ewidencje i archiwa Majątek WORD Gospodarka finansowa Obsługa klientów Skargi i wnioski Zamówienia publiczne Raporty Tablica ogłoszeń Kontakt Sekretariat K-PWRBRD Stan prawny Uchwały Kontakt Serwis biuletynu Redakcja Instrukcja obsługi
od: 2008-03-03
suma odsłon: 972384

ostatnia edycja treści:
2024-05-23 14:41:55

Uchwała Nr 3/2021 (21 maja 2021 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Infrastruktury o rozważenie możliwości wprowadzenia zmiany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury)

 UCHWAŁA Nr 3/2021

Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
z dnia 21 maja 2021 r.
 

w sprawie wystąpienia do Ministra Infrastruktury o rozważenie możliwości wprowadzenia zmiany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 231) w zakresie ujednolicenia oznakowania stref zamieszkania w obrębie skrzyżowań z drogami publicznymi.

 

Na podstawie art. 140h ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego postanawia co następuje:

§ 1

1. Dostrzegając problemy związane z brakiem jednolitości oznakowania pionowego w obrębie skrzyżowań z drogami publicznymi oznakowanymi strefami zamieszkania wojewódzka Rada BRD wnioskuje do Ministra Infrastruktury o ujednolicenia oznakowania stref zamieszkania w obrębie skrzyżowań z drogami publicznymi poprzez odstąpienie od stosowania oznakowania znaków D-1 i A-7.

2. Opisane w pkt. 5.2.1.1. załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych …. (Dz. U. z 2019 r. poz. 231) zasady ogólne wskazujące, iż znak D-1 „droga z pierwszeństwem” (rys. 5.2.1.1) stosuje się w celu oznaczenia początku drogi (trasy) w obszarze zabudowanym, na której kierujący ma pierwszeństwo na skrzyżowaniach z innymi drogami, aż do miejsca, w którym umieszczony jest znak D-2 (rys. 5.2.2.1). Wzdłuż drogi z pierwszeństwem powtarza się znaki D-1 o zmniejszonej do    400 mm długości boku (pkt 5.2.1.3).

W pkt. 5.2.1.3. Rozporządzenia wskazano, iż znaki D-1 mogą być umieszczone na skrzyżowaniach po umieszczeniu na nich znaków A-7 lub B-20.

Z zasadą tą w sprzeczności stoi zastosowanie znaku D-41 „koniec strefy zamieszkania” wraz ze znakami D-1 i A-7, który stosuje się w celu wskazania wyjazdu ze strefy zamieszkania.

Zgodnie z art.17 ust. 1. Ustawy Prawo o ruchu drogowym włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania.

Powyższe przepisy dają możliwość różnorodnego zastosowania znaków D-40 i D-41 w obrębie skrzyżowań z drogami publicznymi:  samodzielnie bez znaków D-1 i A-7, lub wraz ze znakami D-1 i A-7 w jednym przekroju, a także wraz ze znakami D-1 i A-7 z zachowaniem wymaganej przepisami prawa odległości pomiędzy nimi. Mając na względzie możliwość zastosowania tych znaków poza skrzyżowaniami z drogami publicznymi, istnieje minimum kilka sposobów oznakowania tych połączeń. Zasadne jest zatem wprowadzenie jednolitego rozwiązania polegającego  na wprowadzeniu znaków D-40 i D-41 na wlocie skrzyżowania drogi podporządkowanej bez względu na jej status bez powielania określenia przejazdu znakami D-1 oraz stosowania znaków A-7. Powyższe  działanie pozwoli nie tylko poprawić czytelność oznakowania, ale również ograniczyć ilości znaków na drogach.

3. Przykładowy sposoby oznakowania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

                                                                                     Przewodniczący K-PWRBRD
                                                                      Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki

 -----------------------------------------------------------

 

Załącznik nr 1

Przykłady  sposobu oznakowania włączenia ze strefy zamieszkania (źródło: Dz. U. z 2019 poz. 2311)

Preferowane ujednolicenie zgodnie z rys. A 

 

                           

A                                                                                           B

                          

C                                                                                             D

 

 

utworzono: 2021-07-08 09:36 przez: Rafał Oleradzki
wyedytowano: 2021-07-08 09:46 przez: Rafał Oleradzki 
aktywne od dnia: 2021-07-08 09:33
ilość odsłon podstrony: 784
repozytorium zmian
drukuj  zapisz