Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu
 
 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
WORD Toruń Przedmiot działalności Status prawny Struktura organizacyjna Zarządzenia i Regulaminy Rejestry, ewidencje i archiwa Majątek WORD Gospodarka finansowa Obsługa klientów Skargi i wnioski Zamówienia publiczne Raporty Tablica ogłoszeń Kontakt Sekretariat K-PWRBRD Stan prawny Uchwały Kontakt Serwis biuletynu Redakcja Instrukcja obsługi
od: 2008-03-03
suma odsłon: 972421

ostatnia edycja treści:
2024-05-23 14:41:55

Uchwała Nr 2/2021 (21 maja 2021 r. w sprawiewystąpienia do Ministra Infrastruktury o rozważenie możliwości wprowadzenia zmiany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury)

UCHWAŁA Nr 2/2021

Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
z dnia 21 maja 2021 r.
 

w sprawie wystąpienia do Ministra Infrastruktury o rozważenie możliwości wprowadzenia zmiany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) w zakresie stosowania symboliki  figur geometrycznych na istniejących tablicach E-1, E-2, E-4 i ich odmianach, jako uzupełnienie lub likwidację tablic F-9 w przypadku nakładania się objazdów w strefach zintensyfikowanych prac budowalnych na różnych frontach robót.

 

Na podstawie art. 140h ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego postanawia co następuje:
 
§ 1

1. Dostrzegając problemy związane z nieczytelnym oznakowaniem pionowym w zakresie wyznaczonych objazdów w zintensyfikowanych strefach robót budowalnych wojewódzka Rada BRD wnioskuje do Ministra Infrastruktury o wprowadzenie wzorem innych krajów europejskich systemu oznakowania poprzez wprowadzenie oznaczeń geometrycznych na znakach kierunkowych w miejsce znaków F-9. 
2. Wprowadzenie zmiany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych …. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) w zakresie stosowania symboliki  figur geometrycznych na istniejących tablicach E-1, E-2, E-4 i ich odmianach jako uzupełnienie lub likwidację tablic F-9 w przypadku nakładania się objazdów w strefach zintensyfikowanych prac budowalnych na różnych frontach robót będzie działaniem ułatwiającym poruszanie się wyznaczonymi przez zarządcę ruchu objazdami. Umożliwi też otwarcie większej ilości frontów robót, co przy dynamicznym postępie budowy nowych dróg jest niezmiernie ważne. Wykonawcom robót  ograniczy koszty związane lokalizacją nowych tablic F-8 i F-9 oraz przyspieszy wprowadzenie organizacji ruchu na drogach.
3. Przykładowy sposób oznakowania objazdu  przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz podmiotom współuczestniczącym w realizacji Programu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

                                                                                     Przewodniczący K-PWRBRD
                                                                      Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki

 -----------------------------------------------------------

 

Załącznik nr 1

Przykład  symbolu geometrycznego możliwego do zastosowania na tablicy F-9, E-1, E-2 i E-4

 

Przykład zastosowania symbolu geometrycznego na tablicy F-8

 

 

Przykład zastosowania symbolu geometrycznego na tablicy E-2a i kontynuowania tego samego symbolu na kolejnych skrzyżowaniach na trasie objazdu

utworzono: 2021-07-01 10:08 przez: Rafał Oleradzki
wyedytowano: 2021-07-01 10:12 przez: Rafał Oleradzki 
aktywne od dnia: 2021-07-01 10:06
ilość odsłon podstrony: 987
repozytorium zmian
drukuj  zapisz