Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu
 
 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
WORD Toruń Przedmiot działalności Status prawny Struktura organizacyjna Zarządzenia i Regulaminy Rejestry, ewidencje i archiwa Majątek WORD Gospodarka finansowa Obsługa klientów Skargi i wnioski Zamówienia publiczne Raporty Tablica ogłoszeń Kontakt Sekretariat K-PWRBRD Stan prawny Uchwały Kontakt Serwis biuletynu Redakcja Instrukcja obsługi
od: 2008-03-03
suma odsłon: 952589

ostatnia edycja treści:
2024-04-19 09:31:03

Zarządzenie Nr 68/2017 (04.12.2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)

 Zarządzenie Nr 68/2017

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z dnia 04.12.2017 r.

 

w sprawie ustalenia składu osobowego
Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Na podstawie art. 140g, 140i oraz 140j ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się skład osobowy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Kujawsko-Pomorskiej   Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 26/2016 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


        Marszałek Województwa
Piotr Całbecki

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 68/2017
z dnia 04.12.2017
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

PEŁNIONA FUNKCJA

1

Piotr Całbecki - Przewodniczący

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2

Mikołaj Bogdanowicz 

Zastępca Przewodniczącego

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

3

Paweł Spychała 

Zastępca Przewodniczącego

Komendant Wojewódzki Policji            w Bydgoszczy

4

Marek Staszczyk - Sekretarz

Dyrektor WORD w Toruniu

5

Dariusz Kurzawa

Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

przedstawiciel Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

6

 

Zygmunt Borkowski

 

Dyrektor Wydziału Infrastruktury           i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

7

 

Jarosław Gołębiewski

 

Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad                  w Bydgoszczy

8

Rafał Rewoliński

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

9

 

Maciej Zdunowski

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy

przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

10

 

Sebastian Borowiak

 

Zastępca Dyrektora

Zarządu Dróg Wojewódzkich                w Bydgoszczy

przedstawiciel ZDW w  Bydgoszczy

11

Jarosław Kołtuniak

Starosta Radziejowski,             przedstawiciel zarządów powiatu województwa kujawsko-pomorskiego

12

Władysław Łukasik

Wójt Gminy Wąbrzeźno        przedstawiciel wójtów województwa kujawsko-pomorskiego

13

Sławomir Bogucki

Burmistrz Miasta i  Gminy Piotrków Kujawski

przedstawiciel burmistrzów województwa kujawsko-pomorskiego

14

Zdzisław Feit

Komendant Straży Miejskiej                  w Inowrocławiu

przedstawiciel prezydentów miast województwa kujawsko-pomorskiego

15

 

Mariusz Kalkiewicz

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg   w Chełmnie

przedstawiciel zarządów dróg powiatowych

16

Arkadiusz Piętak

Kierownik Sekcji w Wydziale Operacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

17

 Andrzej Madajewski

Specjalista ds. Rekonwersji przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy

18

Krzysztof Kucicki

Naczelnik Wydziału Edukacji Komunikacyjnej i BRD w WORD        w Toruniu

przedstawiciel wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego województwa kujawsko-pomorskiego

19

Wojciech Gliwiński

Starszy Wizytator w  Kujawsko-Pomorskim Kuratorium Oświaty

przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

20

 

Marzena Baczyńska

 

Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

osoba wskazana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

21

 

Mirosław Kielnik

 

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

osoba wskazana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

22

Andrzej Woźniak

Prezydent Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej

osoba wskazana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

23

Krzysztof Tadrzak

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

osoba wskazana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

24

Tomasz Moraczewski

Prezes Portu Lotniczego S.A.

w Bydgoszczy

osoba wskazana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

25

 

Grzegorz Śliwiński

 

Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych                i Bezpieczeństwa  w Ruchu Drogowym „ZIELONY LIŚĆ”

osoba wskazana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

26

 

Benedykt Partyka

 

Prezes Zarządu Krajowego Forum Samorządowego

osoba wskazana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

27

Grzegorz Piątek

Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej                           i Bezpieczeństwa Ruchu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

osoba wskazana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

28

Tomasz Grendzicki

Główny Specjalista w  Departamencie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

osoba wskazana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

29

Joanna Jaroszyńska

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

osoba wskazana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

utworzono: 2017-12-11 10:06 przez: Rafał Oleradzki
wyedytowano: 2017-12-11 10:08 przez: Rafał Oleradzki 
aktywne od dnia: 2017-12-11 10:05
ilość odsłon podstrony: 1194
repozytorium zmian
drukuj  zapisz