Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu
 
 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
WORD Toruń Przedmiot działalności Status prawny Struktura organizacyjna Zarządzenia i Regulaminy Rejestry, ewidencje i archiwa Majątek WORD Gospodarka finansowa Obsługa klientów Skargi i wnioski Zamówienia publiczne Raporty Tablica ogłoszeń Kontakt Sekretariat K-PWRBRD Stan prawny Uchwały Kontakt Serwis biuletynu Redakcja Instrukcja obsługi
od: 2008-03-03
suma odsłon: 866829

ostatnia edycja treści:
2023-09-26 11:03:28

Uchwała Nr 3/2017 (26 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia nowego planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy na 2017 r., w części przeznaczonej na poprawę BRD)

UCHWAŁA Nr 3/2017


Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia nowego planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy na 2017 r., w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Na podstawie art. 140h ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy na 2017 rok, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wysokości  681 900,00 zł.

§ 2. Plan wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 5/2016 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                     Przewodniczący K-PWRBRD
                                                                      Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr CałbeckiZałącznik do uchwały Nr 3/2017
K-PWRBRD z dnia 26 maja 2017 r.

 

PLAN

wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2017

   

Lp.

Rodzaj wydatku

Koszt (w zł.)

1.

Koszty własne (ogółem)

tym:

1)      zużycie materiałów i energii

2)      usługi obce

3)      podatki i opłaty

4)      wynagrodzenia

5)      ubezp. społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników

6)      amortyzacja

7)      pozostałe koszty

181 900,00

 

  20 000,00

    3 500,00

 

126 700,00

  25 000,00

             1 700,00

             5 000,00

2

Działania edukacyjno-promocyjne w zakresie BRD (załącznik)

           500 00,00

                                                                                       Razem :

           681 900,00

 

 

utworzono: 2017-06-09 09:53 przez: Rafał Oleradzki
wyedytowano: 2017-06-09 10:01 przez: Rafał Oleradzki 
aktywne od dnia: 2017-06-09 09:52
informację wytworzył 0000-00-00 Kucicki Krzysztof
ilość odsłon podstrony: 1105
repozytorium zmian
drukuj  zapisz