Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu
 
 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
WORD Toruń Przedmiot działalności Status prawny Struktura organizacyjna Zarządzenia i Regulaminy Rejestry, ewidencje i archiwa Majątek WORD Gospodarka finansowa Obsługa klientów Skargi i wnioski Zamówienia publiczne Raporty Tablica ogłoszeń Kontakt Sekretariat K-PWRBRD Stan prawny Uchwały Kontakt Serwis biuletynu Redakcja Instrukcja obsługi
od: 2008-03-03
suma odsłon: 866935

ostatnia edycja treści:
2023-09-26 11:03:28

Uchwała Nr 2/2017 (26 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia nowego planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu na 2017 r., w części przeznaczonej na poprawę BRD)

UCHWAŁA Nr 2/2017


Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia nowego planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu na 2017 r., w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Na podstawie art. 140h ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu na 2017 rok, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wysokości 425 000,00 zł.

§ 2. Plan wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 6/2016 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                     Przewodniczący K-PWRBRD
                                                                      Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki

 

Załącznik do uchwały Nr 2/2017
K-PWRBRD z dnia 26 maja 2017 r.

 

 

PLAN

wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu

w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego

na rok 2017

 

Lp.

 

Rodzaj wydatku

Koszt

(w zł)

1

 

Koszty własne (ogółem)

w tym:

1) zużycie materiałów i energii

2) usługi obce

3) podatki i opłaty

4) wynagrodzenia

5) ubezp. społ. i inne świadcz. na rzecz prac.

6) amortyzacja

7) pozostałe koszty

 

          213 000,00

 

              7 500,00

            26 500,00

            14 700,00

            71 500,00

            13 200,00

            72 600,00

              7 000,00

2

Działania edukacyjno-promocyjne w zakresie brd (załącznik)

            212 000,00

 

                                                                                      Razem

          425 000,00

     

utworzono: 2017-06-09 09:27 przez: Rafał Oleradzki
wyedytowano: 2017-06-09 09:51 przez: Rafał Oleradzki 
aktywne od dnia: 2017-06-09 09:26
informację wytworzył 0000-00-00 Kucicki Krzysztof
ilość odsłon podstrony: 1036
repozytorium zmian
drukuj  zapisz