Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu
 
 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
WORD Toruń Przedmiot działalności Status prawny Struktura organizacyjna Zarządzenia i Regulaminy Rejestry, ewidencje i archiwa Majątek WORD Gospodarka finansowa Obsługa klientów Skargi i wnioski Zamówienia publiczne Raporty Tablica ogłoszeń Kontakt Sekretariat K-PWRBRD Stan prawny Uchwały Kontakt Serwis biuletynu Redakcja Instrukcja obsługi
od: 2008-03-03
suma odsłon: 866900

ostatnia edycja treści:
2023-09-26 11:03:28

Uchwała Nr 3/2016 (6 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, w części przeznaczonej na poprawę BRD)

 UCHWAŁA Nr 3/2016

 

Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
z dnia 6 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Na podstawie art. 140h ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 3/2015 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadza się następującą zmianę:

       1) § 1 otrzymuje brzmienie:
           „§ 1. Zatwierdza się kwotę wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  w Toruniu na 2016 rok, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wysokości 965 400,00 zł.”

       2) Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.                                                                                     Przewodniczący K-PWRBRD
                                                                      Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

                                                                                                Piotr Całbecki

 

utworzono: 2016-06-28 10:37 przez: Rafał Oleradzki
wyedytowano: 2016-06-28 10:44 przez: Rafał Oleradzki 
aktywne od dnia: 2016-06-28 10:36
informację wytworzył 0000-00-00 Kucicki Krzysztof
ilość odsłon podstrony: 1225
repozytorium zmian
drukuj  zapisz