Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu
 
 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
WORD Toruń Przedmiot działalności Status prawny Struktura organizacyjna Zarządzenia i Regulaminy Rejestry, ewidencje i archiwa Majątek WORD Gospodarka finansowa Obsługa klientów Skargi i wnioski Zamówienia publiczne Raporty Tablica ogłoszeń Kontakt Sekretariat K-PWRBRD Stan prawny Uchwały Kontakt Serwis biuletynu Redakcja Instrukcja obsługi
od: 2008-03-03
suma odsłon: 952666

ostatnia edycja treści:
2024-04-19 09:31:03

Uchwała Nr 8/2015 (23 października 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru tabliczki znaku ostrzegawczego do oznakowania miejsc szczególnie zagrożonych wypadkami spowodowanymi najechaniem pojazdu na drzewo)

 

UCHWAŁA Nr 8/2015

 

 

Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie przyjęcia wzoru tabliczki znaku ostrzegawczego do oznakowania miejsc szczególnie zagrożonych wypadkami spowodowanymi najechaniem pojazdu na drzewo

 

Na podstawie art. 140h ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Dostrzegając zagrożenia związane ze zwiększoną liczbą wypadków spowodowanych najechaniem na drzewo zatwierdza się wzór tabliczki ostrzegawczej do jednolitego stosowania na drogach województwa kujawsko-pomorskiego, jako odmiana tabliczki T-14, zgodny z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Tabliczka wskazuje miejsce szczególnie niebezpieczne, w którym w ciągu 10 lat zdarzyły się co najmniej cztery wypadki o wskazanym charakterze z ofiarami w ludziach na odcinku drogi 0,5 km
w obszarze zabudowanym lub 1 km poza obszarem zabudowanym.
3. Zarządcy dróg biorący udział w pilotażowym projekcie dokonają weryfikacji miejsc szczególnie niebezpiecznych, zagrożonych wypadkami spowodowanymi najechaniem na drzewo.
4. Wytypowane i oznakowane miejsca będą podlegać szczegółowej analizie. Jej wyniki będą przekazywane corocznie Przewodniczącemu Wojewódzkiej Rady BRD w terminie do 31 marca za rok ubiegły.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                     Przewodniczący K-PWRBRD
                                                                      Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

                                                                                                Piotr Całbecki

 

utworzono: 2015-11-19 09:39 przez: Rafał Oleradzki
wyedytowano: 2016-06-28 10:31 przez: Rafał Oleradzki 
aktywne od dnia: 2015-11-19 09:37
ilość odsłon podstrony: 1570
repozytorium zmian
drukuj  zapisz