Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu
 
 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
WORD Toruń Przedmiot działalności Status prawny Struktura organizacyjna Zarządzenia i Regulaminy Rejestry, ewidencje i archiwa Majątek WORD Gospodarka finansowa Obsługa klientów Skargi i wnioski Zamówienia publiczne Raporty Tablica ogłoszeń Kontakt Sekretariat K-PWRBRD Stan prawny Uchwały Kontakt Serwis biuletynu Redakcja Instrukcja obsługi
od: 2008-03-03
suma odsłon: 865623

ostatnia edycja treści:
2023-09-25 12:58:31

Uchwała Nr 6/2015 (23 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy)

 

UCHWAŁA Nr 6/2015

 

 

Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
z dnia 23 października 2015 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Na podstawie art. 140h ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 4/2014 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
           „§ 1. Zatwierdza się kwotę wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy na 2015 rok, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wysokości 295 000,00 zł."
       2) Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                     Przewodniczący K-PWRBRD

                                                                      Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

                                                                                                Piotr Całbecki

 

utworzono: 2015-11-19 09:36 przez: Rafał Oleradzki
wyedytowano: 2015-11-19 09:49 przez: Rafał Oleradzki 
aktywne od dnia: 2015-11-19 09:35
ilość odsłon podstrony: 1255
repozytorium zmian
drukuj  zapisz