Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu
 
 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
WORD Toruń Przedmiot działalności Status prawny Struktura organizacyjna Zarządzenia i Regulaminy Rejestry, ewidencje i archiwa Majątek WORD Gospodarka finansowa Obsługa klientów Skargi i wnioski Zamówienia publiczne Raporty Tablica ogłoszeń Kontakt Sekretariat K-PWRBRD Stan prawny Uchwały Kontakt Serwis biuletynu Redakcja Instrukcja obsługi
od: 2008-03-03
suma odsłon: 972369

ostatnia edycja treści:
2024-05-23 14:41:55

Uchwała Nr 3/2013 (26 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu)

UCHWAŁA Nr 3/2013

Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Na podstawie art. 140h ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

uchwala się co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr 2/2012 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadza się następującą zmianę:

   1) § 1 otrzymuje brzmienie:

           „§ 1. Zatwierdza się kwotę wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu na 2013 rok, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wysokości 390 000,00 zł.”

   2) Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

          Przewodniczący K-PWRBRD
                Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki

utworzono: 2013-08-27 12:21 przez: Rafał Oleradzki
wyedytowano: 2013-08-27 12:24 przez: Rafał Oleradzki 
aktywne od dnia: 2013-08-27 12:21
informację wytworzył 0000-00-00 Kucicki Krzysztof
ilość odsłon podstrony: 1696
repozytorium zmian
drukuj  zapisz