Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu
 
 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
WORD Toruń Przedmiot działalności Status prawny Struktura organizacyjna Zarządzenia i Regulaminy Rejestry, ewidencje i archiwa Majątek WORD Gospodarka finansowa Obsługa klientów Skargi i wnioski Zamówienia publiczne Raporty Tablica ogłoszeń Kontakt Sekretariat K-PWRBRD Stan prawny Uchwały Kontakt Serwis biuletynu Redakcja Instrukcja obsługi
od: 2008-03-03
suma odsłon: 985503

ostatnia edycja treści:
2024-06-28 09:08:01

Uchwała Nr 5/2012 (26 października 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 2/2011 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu)

UCHWAŁA Nr 5/2012

Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
z dnia 26 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Na podstawie art. 140h ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z  2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.)

uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 2/2011 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wprowadza się następującą zmianę:

    1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Zatwierdza się kwotę wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu na 2012 rok, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wysokości 105 000,00 zł.”

    2) Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

          Przewodniczący K-PWRBRD
                Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki

utworzono: 2012-12-04 21:20 przez: Rafał Oleradzki
wyedytowano: 2012-12-06 07:42 przez: Rafał Oleradzki 
aktywne od dnia: 2012-12-04 21:19
ilość odsłon podstrony: 1849
repozytorium zmian
drukuj  zapisz