Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu
 
 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
WORD Toruń Przedmiot działalności Status prawny Struktura organizacyjna Zarządzenia Rejestry, ewidencje i archiwa Majątek WORD Gospodarka finansowa Obsługa klientów Pracownicy funkcyjni Zamówienia publiczne Kontakt Sekretariat K-PWRBRD Stan prawny Uchwały Kontakt Serwis biuletynu Redakcja Instrukcja obsługi
od: 2008-03-03
suma odsłon: 429399

ostatnia edycja treści:
2018-02-06 14:55:25

Uchwała Nr 2/2013 (26 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy)

UCHWAŁA Nr 2/2013

Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Na podstawie art. 140h ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

uchwala się co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr 1/2012 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadza się następującą zmianę:

   1) § 1 otrzymuje brzmienie:

           „§ 1. Zatwierdza się kwotę wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy na 2013 rok, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wysokości 500 000,00 zł.”

   2) Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

          Przewodniczący K-PWRBRD
                Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki

utworzono: 2013-08-27 12:16 przez: Rafał Oleradzki
wyedytowano: 2013-08-27 12:20 przez: Rafał Oleradzki 
aktywne od dnia: 2013-08-27 12:14
informację wytworzył 0000-00-00 Kucicki Krzysztof
ilość odsłon podstrony: 613
repozytorium zmian
drukuj  zapisz